Loofbomen moeten blijven staan.

Daar waar mogelijk werken we maximaal binnen de bestaande breedte van de Ring. Daar waar dat niet mogelijk is werken we met zoveel mogelijk respect en behoud van bos en landbouw. Waar bos wordt ingenomen zal gewerkt worden met boscompensatie. Waar we concreet bomen zullen moeten rooien, zal verder blijken uit het verdere ontwerpproces.