Parkings dissuasion à proximité de stations de métro Boudewijn et gratuits!

Om de mobiliteit met een ruimere blik te bekijken zal er een 'vervoersregio' worden opgericht. Deze vervoersregio, bestaande uit verschillende gemeenten uit de Vlaamse Rand, zal in nauw overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekijken hoe we meer mensen kunnen verleiden om hun auto aan de kant te laten. Initiatieven voor het mogelijk maken van snelle overstapmogelijkheden (zoals P&R's, …) zijn hierin essentieel. Een aantrekkelijk prijsbeleid is ook één van de zaken die beide gewesten verder zullen moeten bekijken.

P&R