Geachte
ik ben woonachtig in Dilbeek
Het ringverkeer is dramatisch , wat vroeger enkel op spitsmomenten werd vastgesteld is nu voor heel de dag

Mijn ideeën:
- kijk naar regeling Nederland ivm vrachtverkeer en spitsmomenten
- verbod van vrachtverkeer vo

We bekijken inderdaad welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn om het verkeer vlotter te doen lopen. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het wenselijk is om een rijstrook voor te behouden voor openbaar vervoer, moto's, taxi's,... We bekijken uw ideeën nog verder.

De aansluiting R22 met ring moet blijven. Zoniet +10 of 20% verkeer op de verbrede ring + overbelaste wisselaar Kraainem

Tijdens het lopende onderzoek worden de verschillende ontsluitingsscenario's bekeken en afgewogen. Op basis van dit onderzoek zal een keuze gemaakt worden. We willen sluipverkeer uit kernen halen én bereikbaarheid garanderen.

Ring richting Zellik: zorg ervoor afrit A12 en onmiddellijk terug op de ring niet meer mogelijk wordt. Dit veroorzaakt files.

We zien inderdaad dat er sluipverkeer is op deze locatie. Tijdens het lopende onderzoek worden de verschillende ontsluitingsscenario's bekeken en afgewogen. Op basis van dit onderzoek zal een keuze gemaakt worden. Hierbij wordt de nodige aandacht geschonken aan sluipverkeer.

Keep access to Van Damstraat + Belgicastraat open for cars! Improve the current cycling tunnel under the ring to Zaventem: better lights

Tijdens het lopende onderzoek worden de verschillende ontsluitingsscenario's bekeken en afgewogen. Op basis van dit onderzoek zal een keuze gemaakt worden. Specifiek voor Sint-Stevens-Woluwe wordt bekeken op welke wijze deze wijk bereikbaar blijft én verbonden is met Zaventem, zodat lokale verplaatsingen tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe mogelijk blijven.

We willen betere mobiliteit in en uit Sint-Stevens-Woluwe met de AUTO! -> Van Dammestraat + Belgicastraat blijven open + de toegankelijkheid naar de ring moet ook open blijven.

Tijdens het lopende onderzoek worden de verschillende ontsluitingsscenario's bekeken en afgewogen. Op basis van dit onderzoek zal een keuze gemaakt worden. Specifiek voor Sint-Stevens-Woluwe wordt bekeken op welke wijze deze wijk bereikbaar blijft én verbonden is met Zaventem, zodat lokale verplaatsingen tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe mogelijk blijven.

Afsluiting van de ring is niet aanvaardbaar

Tijdens het lopende onderzoek worden de verschillende ontsluitingsscenario's bekeken en afgewogen. Op basis van dit onderzoek zal een keuze gemaakt worden. Specifiek voor Sint-Stevens-Woluwe wordt bekeken op welke wijze deze wijk bereikbaar blijft én verbonden is met Zaventem, zodat lokale verplaatsingen tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe mogelijk blijven.

Verbinding tussen Sint-Stevens-Woluwe en Henneaulaan verbreden -> toegang Sint-Stevens-Woluwe tot de noorderring

Tijdens het lopende onderzoek worden de verschillende ontsluitingsscenario's bekeken en afgewogen. Op basis van dit onderzoek zal een keuze gemaakt worden. Specifiek voor Sint-Stevens-Woluwe wordt bekeken op welke wijze deze wijk bereikbaar blijft én verbonden is met Zaventem, zodat lokale verplaatsingen tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe mogelijk blijven.