Zijn er voorbeelden van gescheiden systemen in andere Europese steden van de grootte van Brussel? Wat zijn de impacten op het verkeer en landschap?

De A2 in Eindhoven kampte met hetzelfde probleem als de Ring rond Brussel: door de vele weefbewegingen was de weg onveilig, met veel ongevallen en hinderincidenten en dus allesbehalve vlot verkeer tot gevolg. Na de werken werd het doorgaand verkeer gescheiden van het lokaal verkeer dankzij de aanleg van hoofd- en parallelrijbanen. Na die werken bleek de kans op een ongeval met maar liefst 80% gedaald, wat uiteraard ook de doorstroming enorm ten goede kwam.