Beverbos, aansluiten op parkstructuur Romeinse Steenweg, dit veroorzaakt geluidshinder en overkapping.

Het beverbos wordt meegenomen in de mastervisie 'groen' die opgemaakt wordt. Het beperken van (geluids)hinder wordt meegenomen in het MER-onderzoek. De vraag tot overkapping maakt deel uit van een onderzoeksvraag.

Groen-Blauw