Blijft het kerkhof van Strombeek?

Aan het kerkhof wordt niet geraakt, dit wordt wel geïntegreerd in een landschapsparkje langs de taluds en bermen in het oksel van de knoop A12.

Ruimte