De communicatie m.b.t. Ringtrambus en de Romeinsesteenweg kan beter: met name betreffende de inritten van woningen

Er werden 3 infomomenten voorzien: 16 en 23 september 2017 en 8 maart 2018. Hier gaven de experten gedetailleerde toelichting over de inrichtingsplannen. De plannen zijn ook te raadplegen op www.brabantnet.be. Er volgt nog communicatie tijdens het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning.

Ruimte