Effect van Bomaco is 1000 vrachtwagens per dag. Is dit haalbaar? Hoe wordt omgegaan met de toekomstige mobiliteitscijfers?

Toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen in het provinciaal verkeersmodel. Op basis hiervan worden de mobiliteitsberekeningen gemaakt en de scenario's afgewogen.

Auto