Is er eveneens de ambitie om de 'tweede bult' ter hoogte van de gemeente Wemmel in het lengtepofiel te herbekijken. Door de R0 te verlagen, is er verbetering van de leefbaarheid.

Er is een quick-scan analyse lopende van het lengteprofiel, zodat we dit nu reeds integraal kunenn bekijken. Hierbij wordt zowel de technische haalbaarheid bekeken, als leefbaarheid en budget.

Auto