Fietssnelweg A12: liefst flauw talud in plaats van geluidswand

Het beperken van (geluids)hinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn. Dit wordt onderzocht in de MER-procedure.

Geluid