Geen autoverkeer toelaten op brugje Potaarde. Gevaar voor sluipweg Antwerpselaan > Oude Mechelsestraat > Ring

Het tunneltje aan Potaarde wordt enkel voorbehouden voor langzaam verkeer.

Auto