Hoe is de modale split bepaald in het verkeersmodel?

Momenteel wordt nog bekeken van welk multimodale toekomstscenario uitgegaan wordt. Dit wordt later gecommuniceerd.

Auto