Herinrichting Henneaulaan

Veiliger, groener en ruimte voor alle weggebruikers

De brug van de Hector Henneaulaan in Zaventem wordt druk gebruikt. Als op- en afrit van de Ring rond Brussel, als verbinding tussen Zaventem en Diegem en als hub voor de nabijgelegen bedrijvenzones. Wie de brug kent, zal echter vooral stilstaand autoverkeer zien. Veel fietsers en voetgangers durven de brug niet oversteken omdat de situatie niet veilig genoeg is. Ook de bus staat mee in de file.  Daarom wordt versneld werk gemaakt van de herinrichting van de H. Henneaulaan. Dankzij een nieuwe brug, die meer dan dubbel zo breed zal zijn, zal de voetganger en fietser probleemloos en in alle veiligheid kunnen kruisen. Er komt ook een vrije busbaan, waardoor het openbaar vervoer de files zal kunnen voorbijsteken. De werken starten in mei 2021 en duren zo’n drie jaar.

Meer ruimte voor de zachte weggebruiker

“De brug van de H. Henneaulaan is vandaag niet erg breed voor al het verkeer dat er vandaag passeert.” vertelt Alain Cox, technisch projectleider van dit project. “Daardoor worden alle weggebruikers verplicht om zich dicht bij elkaar te bewegen. Dat leidt uiteraard tot gevaarlijke situaties. Net daarom gaan we de brug dubbel zo breed maken. Zo komt er meer ruimte voor de zachte weggebruikers en hebben we zelfs genoeg plaats voor een vrije busbaan en een groenstrook over de hele lengte van de brug.” Die groenstrook zal twee groenpolen aan beide kanten van de brug verbinden, en heeft dus een positieve ecologische impact.

Minder-Hinder

Omdat de bestaande brug in slechte staat is, wordt er een volledig nieuwe brug gebouwd. Dat zijn ingrijpende werken, die dan ook bepaalde hinder met zich zullen meebrengen. Dankzij een uitgebreid Minder-Hinderplan zal die hinder tot een minimum beperkt worden. “We gaan eerst de nieuwe brug naast de oude bouwen. Dat zal gebeuren in 2 fasen. Zodra de eerste helft van de brug klaar is, zetten we al het verkeer daarop en bouwen we de tweede helft. Als ook die klaar is, slopen we de oude brug. Zo proberen we de meeste verbindingen altijd te garanderen” aldus Cox. De Ring zal een aantal keren gedurende enkele uren worden afgesloten, maar enkel ’s nachts.

Start in mei 2021

De werken starten in mei 2021. “We hebben al verschillende infosessies gehouden bij de bedrijven in de buurt. Wanneer de concrete fasering duidelijk wordt, zullen we dat nog eens herhalen. We communiceren ook via bewonersbrieven, een digitale nieuwsbrief, vooraankondigingsborden langs de weg en gebruiken ook de gemeentelijke kanalen.” vertelt Cox. “De werken zullen ongeveer drie jaar duren.”

Foto’s bestaande toestand