Opportunités: Bande propre de largeur, camions ralentissent; voie locale à côté 2x2, 2x3 transit, de Ring volledig overdekken, faisabilité technique mais poignon ! Plus de routes à pied vers Laarbeekbos - connexions transversales

Dit wordt onderzocht doorheen de MilieuEffectenRapport-procedure. Opportuniteiten voor fietsverbindingen worden meegenomen.

Auto