Veel oude groenverbindingen zijn nu afgesloten

De landschappelijke inpassing van de heringerichte Ring is zeer belangrijk, dat blijkt ook uit onze participatiemomenten met de bevolking. We zetten zoveel mogelijk in op de 'groenblauwe' netwerken.

Groen-Blauw