Wat is de impact op het milieu van deze plannen?

Tijdens het ontwerpproces onderzoeken we op welke wijze we de milieu-impact kunnen beperken. Het geïntegreerd planningsproces is opgestart: de opmaak van de effectenbeoordelingen verloopt geïntegreerd met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project- MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. deze procedure is vooralsnog onder voorbehoud: eind deze week/ eind volgende week zullen de knopen worden doorgehakt --> betreffende ons communicatie: voorlopig enkele meegeven dat de procedure verder wordt onderzocht en dat communicatie hierover zal volgen.

Groen-Blauw