Worden de werken aan het Kerkplein / Gemeenteplein afgestemd met de werken aan de Sint Annalaan?

De werkvennootschap betrekt alle lokale besturen op zeer regelmatige basis bij de voorbereiding en het ontwerp van al haar projecten. Zo worden voor Werken aan de Ring werksessies gehouden waarop alle betrokken gemeenten worden uitgenodigd. In het kader van de minderhinderaanpak zal nog apart worden bekeken met alle lokale besturen welke werken en mobiliteitsplannen zij nog zullen uitvoeren. De werkvennootschap zal de minderhinderaanpak afstemmen met de gemeenten, rekening houdende met de geplande lokale werken. Bezorgdheden rond het afstemmen van verschillende lokale projecten, werden doorgegeven aan de desbetreffende gemeente, in dit geval Grimbergen.

Auto