Worden files / bottle necks niet verschoven?

Dit is momenteel nog in onderzoek. Via dynamische verkeersmodellen (microsimulaties) zal nagegaan worden of (en welke) impact de heringerichte ring heeft op de doorstroming van de aansluitende autosnelwegen (A10/E40, A12, A1/E19 en A3/E40) en andere delen van de R0. Ook de impact op de naastgelegen wegen die verkeer naar/van de R0 leiden (zoals de N9, De Limburg Stirumlaan, de N202, de N209 en de Henneaulaan) zal onderzocht worden.

Auto