Wordt er ook geïnvesteerd in alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer? Volstaan deze?

We vertrekken niet van een wit blad. Aan het voorontwerp ging een zeer uitgebreid onderzoek vooraf waarbij verschillende scenario's onderzocht zijn: een tunnel onder Brussel, een tweede viaduct, een tunnel onder de luchthaven, enkel openbaar vervoer,... Uit al dit onderzoek bleek dat er op verschillende sporen diende ingezet te worden: enerzijds de aanpassing van de infrastructuur, maar anderzijds ook de alternatieven stimuleren.Meer dan ooit wordt er geïnvesteerd in alternatieven, zoals snelle fietsverbindingen, hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen en ook vlotte overstapplaatsen in de ruime rand. Meer dan ooit is er immers het besef dat de oplossing niet enkel bij de heringerichte Ring ligt, maar ook bij de alternatieven. We zetten versneld in om mensen een duurzaam, snel en comfortabel alternatief te bieden voor de auto.

Binnen het programma wordt bijgevolg eveneens geïnvesteerd in fiets en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer