Wordt er rekening gehouden met de groeipolen (recreatief en economisch) dewelke een wezenlijke impact hebben op de mobiliteit.

Hiervoor werd input gevraagd aan alle gemeenten. Geplande ontwikkelingen worden inderdaad meegenomen.

Auto