Wordt geluid niet meegenomen in het afwegingskader?

Het afwegingskader heeft tot doel de macroscenario’s de valideren. Tussen de verschillende scenario’s zal geluid geen criterium zijn dat kan beoordeeld worden daar er nog geen micro ontwerp is uitgewerkt. Daarom wordt het niet expliciet meegenomen.

Geluid