Wordt het fijn stof gemeten in de tuintjes in Molenbeekdal?

We voeren zelf geen metingen uit van het fijn stof, maar gaan hierbij uit van beschikbare gegevens.

Fijn stof