Werken Sint-Annalaan

Regio

Grimbergen Vilvoorde

Projectstatus

In uitvoering

De werken op de Sint-Annalaan kaderen binnen de aanleg van het tracé voor de Ringtrambus. Tegelijk voorzien we nieuwe, veilige fietspaden en richten we de parkeerplaatsen opnieuw in. De herinrichting van de Sint-Annalaan loopt vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan tot net voor de rotonde aan de Romeinsesteenweg.

Gefaseerde aanpak beperkt hinder 

Om de tijdelijke hinder die met deze werken gepaard gaat te beperken, werken we in drie fases. De werken aan de volgende fase starten pas wanneer de vorige fase volledig afgewerkt is. Per fase voorzien we omleidingsroutes.

Vragen over deze werken?

Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur voor (bijna) al je vragen.

 

Slimme fasering

 • De herinrichting van de Sint-Annalaan loopt vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan tot net voor de rotonde aan de Romeinsesteenweg. We werken in drie fases, waarin we telkens eerst de gescheiden riolering plaatsen en daarna de nieuwe wegenis aanleggen. De werken aan de volgende fase starten pas wanneer de vorige fase volledig afgewerkt is.

 • Overzicht fasering werken

   

 • Fase 1

  De eerste fase loopt vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan tot net voor het kruispunt Ringlaan-Koningslosesteenweg-Strombeeksesteenweg. Deze fase duurt tot de eerste helft van november 2020.

 • Fase 2

  Fase 2 start aan het kruispunt Ringlaan-Koningslosesteenweg-Strombeeksesteenweg en eindigt net voor het kruispunt Bloemendallaan-Groendallaan. Deelfase A loopt van midden november 2020 tot februari 2021. Om de hinder te beperken wordt het kruispunt (fase 2A) versneld aangepakt zodat het eerder open kan voor verkeer. Midden november beginnen we tegelijk in beide deelfases. Het vernieuwde kruispunt gaat in de loop van februari open voor verkeer terwijl deelfase 2B duurt tot de zomer. Ook de zone Mutsaertplaats vernieuwen we tijdens fase 2 met aanvang in maart 2021 om tegelijk te eindigen als deelfase 2B. 

 • Fase 3

  In de derde fase vernieuwen we het kruispunt van de Sint-Annalaan met Bloemendallaan en Groendallaan (3A) en de Sint-Annalaan tot aan de rotonde met de Romeinsesteenweg/Strombeeklinde (3B). De zone Mutsaertplaats valt niet in deze fase, maar wordt al tijdens fase 2 heraangelegd. Dit om extra mogelijkheden te bieden voor de winkels in de buurt. Fase 3 is voorzien vanaf de zomer 2021 tot maart 2022.

Zowel voor doorgaand verkeer als vrachtverkeer geldt een omleiding via de Ring en de A12. Vrachtverkeer (+3,5t) is niet toegelaten in de straten van de lokale omleidingen.

Lokaal autoverkeer (- 3,5 ton) rijdt via enkele zijstraten om de werken heen. De plannetjes op deze pagina tonen de omleidingsroutes per (deel)fase.   

De omleiding voor deelfase 2A geldt vanaf 9 november tot februari 2021.

De omleiding voor deelfase 2B geldt van februari 2021 tot juli 2021

Bewonersbrieven

18 okt. '18 Brief Sint-Annalaan
Pdf574.86 kB
Download
17 juni '19 Bewonersbrief Sint-Annalaan
Pdf651.51 kB
Download
22 okt. '19 Brief Sint-Annalaan_0
Pdf1.14 MB
Download
25 feb. '20 Brief St-Annalaan
Pdf274.27 kB
Download
20 ma '20 Bewonersbrief St-Annalaan
Pdf478.24 kB
Download
5 mei '20 Bewonersbrief St-Annalaan_NLFR
Pdf427.8 kB
Download

Plannen

7 feb. '20 De Lijn Het Voor segment 3
Pdf10.08 MB
Download
7 feb. '20 De Lijn Het Voor segment 4
Pdf10.39 MB
Download
7 feb. '20 Impressie Mutsaardplein
Pdf132.82 kB
Download
7 feb. '20 Impressie kruispunt Sint-Annalaan Meeuwenlaan
Pdf128.43 kB
Download
Sint-Annalaan Ontwerpplan deel noord
Pdf3.56 MB
Download
Sint-Annalaan Ontwerpplan deel zuid
Pdf3.06 MB
Download

Nieuwsbrieven

18 dec. '19 Nieuwsbrief Sint-Annalaan
Pdf1 MB
Download

Infoavonden

23 apr. '19 Infoavond Sint-Annalaan_0
Pdf5.81 MB
Download
10 maart 2020 Presentatie Infoavond Sint-Annalaan_0
Pdf5.28 MB
Download